Vuokrausehdot

Vuokraajalta edellytetään vakuudeksi voimassaolevaa henkilötodistusta, joka jätetään vuokralleantajalle vuokrausajaksi. Vuokralleantaja pidättää oikeuden tarkistaa vuokraajan luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät eväävät vuokrausmahdollisuuden. Vuokrahinta maksetaan etukäteen. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan ja noudattamaan Suomen lainsäädäntöä sekä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla ja säilyttämään sitä valvonnan alaisena ja tarvittaessa lukittuna. Pyörää ei saa käyttää kilpaurheiluun tai sen kaltaiseen toimintaan. Vuokraaja vastaa polkupyörästä ja lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes pyörä on palautettu. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan pyörälle ja sen varusteille sattuneet vahingot oheisen hinnaston mukaisesti sekä pyörästä kadonneet osat ja lisävarusteet kokonaisuudessaan ja vuokraaja on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Runko: 800€
Takavaihtaja: 200€
Polkimet: 50€
Akku: 700€

Etuiskarit: 400€
Ketjun katkeaminen: 20€
Satula: 50€
Sähkömoottori: 700€

Jarrukahvat: 50€
Kammet: 100€
Satulatolppa: 50€

Korvaushinta veloitetaan vuokralaiselta pyörää palautettaessa ja jos tarkemmissa tutkimuksissa todetaan vian aiheutuneen muusta kuin asiakkaan käytöstä johtuvasta syystä, summa palautetaan asiakkaan tilille ja palautuksesta sovitaan erikseen sähköpostitse.

Pyörän rikkoutuessa kesken ajon vuokralleantaja ei toimita korvaavaa laitetta tilalle tai järjestä kuljetusta kohteesta. Vuokralleantaja vastaa siitä, että pyörä on asianmukaisesti huollettu ja valmiina ajoon vuokraamishetkellä. Vuokraaja on kuitenkin velvollinen tarkastamaan pyörän kunnon silmämääräisesti aina ennen ajoon lähtöä, myös taukojen jälkeen esim. renkaiden kiinnityksen osalta. Pyörällä, jossa kiinnityksiä on löysällä tai rikkoutuneella pyörällä ei saa ajaa. Jos rikkoutumisen todetaan johtuvan puutteellisesta huollosta, vuokrahinta voidaan hyvittää. Väärästä käytöstä johtuvan rikkoutumisen korvaa vuokraaja yllä olevan hinnaston mukaisesti.

Pyörää ei saa luovuttaa toiselle eikä toisen kuljetettavaksi ja pyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty. Pyörän kuljettaminen tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla.

Vuokraajan tulee varmistaa oma voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus joka kattaa maastopyöräilyn ja käyttää kypärää aina kuljettaessaan pyörää. Pyörää ei saa kuljettaa päihteiden vaikutuksen alaisena.

Vuokraajan tulee varmistaa oma voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus joka kattaa maastopyöräilyn ja käyttää kypärää aina kuljettaessaan pyörää. Pyörää ei saa kuljettaa päihteiden vaikutuksen alaisena.

Vuokraajalla tulee olla täyteen ladatussa puhelimessaan 112- sovellus ja pyöräilyyn soveltuva vaatetus, joissa ei ole takertumisen tai ketjun väliin jäämisen vaaraa. Mukana tulee olla myös riittävästi nestettä, laastaria ja pimeänä aikana valaisin. Vuokralleantaja ei vastaa vuokraajan vaatteille aiheutuneista vahingoista (esim. ketjuöljytahrat). Vuokralleantajalta saa pyydettäessä mukaan renkaanpaikkaussarjan. Pyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vuokralleantajalla on oikeus tarkastaa pyörän kunto vuokra-ajan aikana, mikäli hänellä on kohtuullinen syy olettaa, että omistusoikeus on asetettu uhanalaiseksi tai että on olemassa vaara pyörän arvon alenemisesta suuremmassa määrin kuin mitä sen normaali käyttö aiheuttaisi. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.